• NADAL Syphilis, бърз тест за детекция на антигени от Treponema pallidum в кръв, плазма и серум, тест касети

NADAL Syphilis, бърз тест за детекция на антигени от Treponema pallidum в кръв, плазма и серум, тест касети

41.00лв.
Наличност:
В наличност
Модел:
тест
Каталожен код:
2823
Производител:
РИДАКОМ ЕООД

  • Бърза доставка

  • Безопасна поръчка

Сподели

Обща информация за теста: 

NADAL®Syphilis e бърз имунохроматографски тест за качествена детекция на IgG и IgM срещу Treponema pallidum в човешка кръв, плазма или серум. NADAL® Syphilisе създаден да подпомага диагностицирането на сифилис и е предназначен единствено за професионална употреба.
Реагенти и материали, включени в комплекта:


20 NADAL® Syphilis тест касети (вкл. пипети за еднократна употреба)

1 бутилка буфер

1 инструкция за употребаВреме за отчитане: 10 мин
Точност:

Чувствителността и специфичността на теста NADAL®Syphilis са определни при сравнение на резултатите за 593 проби с тези от Treponema pallidum хемаглутинационен тест (TPHA).Чувствителност: 99.6%*

Специфичност: 99.1%*

Обща точност: 99.3%*


Доверителен интервал: 95.0%


Принцип на теста:

NADAL®Syphilisе качествен имунен тест за детекция на IgG и IgM срещу Treponema pallidum в човешка кръв, плазма или серум. При теста NADAL® Syphilis IgG и IgM срешу Treponema pallidum се детектират с помощта на специфични рекомбинантни антигени в тест региона на мембранния тест. След поставяне на проба в предназначената за това ямка на тест касетата, при наличие на IgG и IgM срешу Treponema pallidum, те взаимодействат с рекомбинантни антигени, конюгирани към цветни частици. Така сформиралият се комплекс мигрира чрез капилярни сили и взаимодейства с реагенти, отложени на мембраната. В случай, че антигените срещу Treponema pallidum присъстват в пробата в детектируемо количество, в тест региона на мембранната се появява цветна линия.


Oцветяване в контролния регион (C) тест касетата трябва да се появи независимо дали има оцветяване в тест региона. Tова е гаранция, че е използвано достатъчно количество проба и реакциите, на които е базиран тестът, са протекли коректно.


Клинична значимост:

Treponema pallidum е спирохета, която, освен цитоплазмен мембрана, притежава още и външна клетъчна мембрана и е причинителят за венерическото заболяване сифилис. В 95% от случаите инфекцията се предава по полов път, но са известни и редки случаи, при които заразяването се осъществява чрез използване на едни и същи изжекционни инструменти или чрез вливане на заразена кръв. Възможен е и вертикален пренос – от болна майка към плода. Наблюдавани са и единични случаи на заразяване чрез иползване на обща домакинска посуда. След изтичане на инкубационния период на заболяването (26 дни, но с тенденция да се удължава) се наблюдават първите симптоми на заболяването – окръглени лезии, твърд шанкър на мястото, в което T. pallidum е навлазъл в орагизма. (обикновено по гениталиите). 

Докато в САЩ броят на заразените от сифилис намалява след епидемичен период между 1986 и 1990, в Европа, и особено в Руската федерация заболеваемостта от сифилис се увеличава. По-високо е и нивото на заразените с Treponema pallidum сред ХИВ инфектираните. Тъй като развитието на инфекцията включва периоди без клинична изява, серологичната детекция на антитела срещу Treponema pallidum е изключително подходящ метод за диагностициране на сифилис. Ранната диагностика е възможна и благодарение на това, че първите антитела срещу T. pallidum са детектирани 4 до 7 дни след появата на шанкър.