NADAL Gonorhhea, бърз тест за детекция на антигени от Gonorrhea в цервикален и уретрален секрет, тест касети - 10 бр./оп.

NADAL Gonorhhea, бърз тест за детекция на антигени от Gonorrhea в цервикален и уретрален секрет, тест касети - 10 бр./оп.

Обща информация за теста:NADAL® Gonorrhea e бърз имунохроматографски тест за качествена детекция на Gonorrhea от цервикален (при жени) или уретрален (при мъже) секрет, взет с помощта на тампон. Тестъ...

51.87лв.

NADAL Syphilis, бърз тест за детекция на антигени от Treponema pallidum в кръв, плазма и серум, тест касети

NADAL Syphilis, бърз тест за детекция на антигени от Treponema pallidum в кръв, плазма и серум, тест касети

Обща информация за теста: NADAL®Syphilis e бърз имунохроматографски тест за качествена детекция на IgG и IgM срещу Treponema pallidum в човешка кръв, плазма или серум. NADAL® Syphilisе създаден ...

27.17лв.

NADAL® Borreliosis Ag, бърз тест за детекция на антигени от Borrelia в кърлеж - 5 бр./оп.

NADAL® Borreliosis Ag, бърз тест за детекция на антигени от Borrelia в кърлеж - 5 бр./оп.

Обща информация за теста:NADAL® Borreliosis Ag Test е бърз мембранно базиран тест за директна детекция на Borrelia антигени (B. garinii, B. afzelii и B. burgdorferi sensu strict и B. spielmanii) от къ...

86.45лв.

NADAL® C. difficile GDH Ag, бърз тест за детекция на GDH от Clostridium difficile във фецес проби - 10 бр./оп.

NADAL® C. difficile GDH Ag, бърз тест за детекция на GDH от Clostridium difficile във фецес проби - 10 бр./оп.

Обща информация за теста: NADAL® C. difficile GDH Ag Test е бърз хроматографски имунологичен тест за качествено определяне на наличнието на антигени от глутамат дехидрогеназа (GDH) от Clostridium...

98.80лв.

NADAL® C. difficile Toxins A&B, бърз тест за детекция на Токсин А и B от Clostridium difficile във фецес проби - 10 бр./оп.

NADAL® C. difficile Toxins A&B, бърз тест за детекция на Токсин А и B от Clostridium difficile във фецес проби - 10 бр./оп.

Обща информация за теста: NADAL® C. difficile Toxins A&B е бърз хроматографски имунилогичен метод за качествена детекция на антигени от Clostridium difficile Токсин А и Б в човешки фекални пр...

111.15лв.

NADAL® C. difficile Toxins A/B+GDH, бърз тест за детекция на Токсин А/B и GDH от Clostridium difficile във фецес проби - 10 бр./оп.

NADAL® C. difficile Toxins A/B+GDH, бърз тест за детекция на Токсин А/B и GDH от Clostridium difficile във фецес проби - 10 бр./оп.

Обща информация за теста: NADAL® C. difficile Toxin A/B+GDH е комбиниран бърз хроматографски имунен тест за качествено определяне на наличнието както на Токсин А и Б, така и на глутамат дехидроге...

162.78лв.

NADAL® Campylobacter, бърз тест за детекция на антигени от Campylobacter във фецес проби - 10 бр./оп.

NADAL® Campylobacter, бърз тест за детекция на антигени от Campylobacter във фецес проби - 10 бр./оп.

Обща информация за теста: NADAL® Campylobacter Test e бърз хроматографски имунологичен тест за качественото определяне на наличието на Campylobacter-антигени в човешки фекални проби. Тестът е пр...

79.00лв.

NADAL® Enterovirus, бърз тест за детекция на антигени от Ентеровирус във фецес проби, тест касети - 10 бр./оп.

NADAL® Enterovirus, бърз тест за детекция на антигени от Ентеровирус във фецес проби, тест касети - 10 бр./оп.

Обща информация за теста:NADAL® Enterovirus e бърз имунохроматографски тест за качествена детекция на антигени ( пептид VP1) от Enterovirus в човешки фецес проби. NADAL® Enterovirus е създаден да подп...

118.56лв.

NADAL® H. pylori Ag, бърз тест за детекция на антигени от H. pylori във фецес проби - 20 бр./оп.

NADAL® H. pylori Ag, бърз тест за детекция на антигени от H. pylori във фецес проби - 20 бр./оп.

Обща информация за теста: NADAL® H. pylori Ag Test е бърз хроматографски имунологичен тест за качествено определяне на наличнието на антигени от Helicobacter pylori в човешки фекални проби. Тестъ...

156.40лв.

NADAL® H. pylori Antibody, бърз тест за детекция на антитела срещу H. pylori

NADAL® H. pylori Antibody, бърз тест за детекция на антитела срещу H. pylori

Обща информация за теста:NADAL® H. pylori Antibody Test e бърз качествен тест за детекция на човешки IgG и IgM срещу Helicobacter pylori в човешка кръв, плазма или серум. Тестът е създаден да подпомаг...

64.22лв.

NADAL® HAV IgG/IgM, бърз тест за детекция на IgG и IgM срещу хепатит А в кръв, плазма или серум, тест касети - 30 бр./оп.

NADAL® HAV IgG/IgM, бърз тест за детекция на IgG и IgM срещу хепатит А в кръв, плазма или серум, тест касети - 30 бр./оп.

Обща информация за теста: NADAL® HAV IgG/IgM e бърз имунохроматографски тест за качествена детекция и диференциация на IgG и IgM срещу вирусa на хепатит А в кръв, плазма или серум. NADAL® HAV Ig...

124.54лв.