• NADAL® Mononucleosis, бърз тест за детекция на хетерофилни антитела в кръв, плазма или серум, тест касети - 20 бр./оп.

NADAL® Mononucleosis, бърз тест за детекция на хетерофилни антитела в кръв, плазма или серум, тест касети - 20 бр./оп.

71.63лв.
Наличност:
В наличност
Модел:
тест
Каталожен код:
2837
Производител:
РИДАКОМ ЕООД

  • Бърза доставка

  • Безопасна поръчка

Сподели

Обща информация за теста: 

NADAL® Mononucleosis e бърз имунен тест, който е предназначен да подпомага диагнистацирането на инфекциозна мононуклеоза (причинена от вируса на Епщайн-Бар) чрез детекция на хетерофилни антитела в човешка кръв, плазма или серум. NADAL® Mononucleosis е предназначен за професионална употреба.


Реагенти и материали, включени в комплекта:


20 NADAL® Mononucleosis тест касети, вкл. пипети за еднократна употреба

1 буфер

1 позитивна контрола ‘Mono Positive + Control’ (хетерофилни антитела (от коза), 0.09% натриев азид)

1 негативна контрола ‘Mono Negative – Control’ (разредена човешка плазма, 0.09% натриев азид)

1 инструкция за употреба

Време за отчитане: 5 мин


Точност:


Тестът NADAL® Mononucleosis не показва кръстосана реактивност с: RF, HbsAg, HbeAg, HbeAb, HbcAb, HCV, TB, ХИВ и Сифилис


За да бъдат определени относителната специфичност и чувствителност на теста NADAL® Mononucleosis , резултати от него са потвърдени чрез прилагане на слай аглутинационен тест и чрез друг имунен тест, наличен в търговската мрежа.


Диагнистична точност според слайд аглутинационен тест:

За серум:

Относителна диагостична чувствителност: >99%**

Относителна диагностична специфичност: >99%**


За плазма:

Относителна диагостична чувствителност: >99%**

Относителна диагностична специфичност: >99%*


За кръв:

Относителна диагостична чувствителност: =91%*

Относителна диагностична специфичност: >99%**


За всички типове проби:

Относителна диагостична чувствителност: =97%*

Относителна диагностична специфичност: >99%*


* 95% доверителен интервал

** 97.5% доверителен интервал


Диагнистична точност според друг имунен тест, наличен в търговската мрежа:


За серум:

Относителна диагостична чувствителност: =99%*

Относителна диагностична специфичност: >99%**


За плазма:

Относителна диагостична чувствителност: =98%*

Относителна диагностична специфичност: >99%**


За кръв:

Относителна диагостична чувствителност: =98%*

Относителна диагностична специфичност: >99%**


За всички типове проби:

Относителна диагостична чувствителност: =98%*

Относителна диагностична специфичност: >99%**


* 95% доверителен интервал

** 97.5% доверителен интервал


Резултатите от теста NADAL® Influenza A/B са отлично възпроизводими и повторяеми.


Принцип на теста:

NADAL® Mononucleosis е бърз мембранен имунохроматограски тест, предназначен за диагнстика за инфекциозна мононуклеоза чрез качествена детекция на хетерофилни антитела в човешка кръв, плазма или серум. След прибавяне на проба към ямката на тест касетата, хетерофилните анитела, ако присъстват в пробата, образуват комплекс заедно с антигени, изолирани от говежди еритроцити, които са свързани с частици. Така формиралият се имунен комплекс се движи по мембраната на теста чрез капилярни сили и достига до тест региона на тест касетата, където са имобилизирани антигени, изолирани от говежди еритроцити и се улавя от тях. При това в тест линията на тест касетата се появява оцветяване.

Появата на оцветяване в контролния регион (C) тест-касетата, независимо дали се наблюдава оцветяване в тестовата линия, е гаранция, че е използвано достатъчно количество проба и реакциите, на които е базиран тестът, са протекли коректно.


Клинична значимост:

Инфекциозната мононуклеоза се причинява от вируса на Епщайн-Бар (EBV), който принадележи към сем. Herpesviridae. Сред симптомите на инфекциозната мононуклеоза са: треска, възпалено гърло и подути лимфни възли. Рядко тази инфекция предизвиква и проблеми със сърцето и централната нервна система. Диагностицирането на инфекциозната мононуклеоза се базира детекция на хетерофилни (клас IgM). Те могат да бъдат открити при 80-90% от случаите на остра инфекциозна мононуклеоза.

Бърза поръчка