• NADAL® H. pylori Ag, бърз тест за детекция на антигени от H. pylori във фецес проби - 20 бр./оп.

NADAL® H. pylori Ag, бърз тест за детекция на антигени от H. pylori във фецес проби - 20 бр./оп.

156.40лв.
Наличност:
В наличност
Модел:
тест
Каталожен код:
2824
Производител:
РИДАКОМ ЕООД

  • Бърза доставка

  • Безопасна поръчка

Сподели

Обща информация за теста: 

NADAL® H. pylori Ag Test е бърз хроматографски имунологичен тест за качествено определяне на наличнието на антигени от Helicobacter pylori в човешки фекални проби. Тестът служи като помощно средство за диагностициране на инфекция с H.pylori и е предназначен за професионална употреба.
Реагенти и материали, включени в комплекта:


20 индивидуално опаковани NADAL® H. pylori Ag тест касети

20 епруветки за разреждане на проба, съдържащи буфер

1 инструкция за употребаВреме за отчитане: 10 мин
Точност:

The NADAL® H. pylori Ag Test не показва кръстосана реактивност към следните микроорганизми (при концентрация 109 клетки/мл): Staphylococcus aureus, Group C Streptococcus, Candida albicans, Salmonella choleraesius, E. coli, Group B Streptococcus, Hemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, Enterococcus faecium, Rotavirus и др.


Чувствителността и специфичността на теста NADAL® H. pylori Ag са определени спрямо биопсии, хистологични и RUT изследвания на общо 286 проби.


Относителна чувствителност: >99.9% (97.3% - 100.0%)*

Относителна специфичност: >99.9% (97.6% - 100.0%)*

Обща точност: >99.9% (98.7% - 98.8%)*


*Доверителен интервал: 95%


Принцип на теста: 

NADAL® C. difficile GDH Ag е качествен имунологичен тест за детекция на антигени от H.pylori, присъстващи в човешки фецес проби. При позитивен резултат от теста, присъстващите в пробата H.pylori-атнитени се закачат за антитела, конюгирани с колоидно злато. По-нататък, при миграция на пробата по капилярен път, комплекса от антиген и конюгирано антитяло взаимодейства с реагенти в тест (Т) региона на тест-касетата, при което се получава цветна линия.

Появата на оцветяване в контролния (C) регион на тест-касетата е гаранция, че е използвано достатъчно колиечство проба и рекациите, на които е базиран теста са протекли нормално.


Клинична значимост:

H. pylori е сред основните причинители на стомашна язва – едно от най-разпространените заболявания при хората. Въпреки че ролята на H. pylori за развитието на стомашна язва, не е напълно изяснена, премахването на H. pylori от гастроинтестиналния тракт на пациентите се счита за основна предпоставка за излекуване.


Серологичния отговор при пациенти, инфектирани с H. pylori е доказан и може да служи като надежден метод за разпознаване на инфекция с H. pylori при пациенти, показващи симптоми. Тъй като при някои пациенти инфекцията протича асимптоматично, NADAL® H. pylori Antibody Test може да послужи като алтернатива на ендоскопско изследване или допълнение към него.