• NADAL® H. pylori Antibody, бърз тест за детекция на антитела срещу H. pylori

NADAL® H. pylori Antibody, бърз тест за детекция на антитела срещу H. pylori

64.22лв.
Наличност:
В наличност
Модел:
тест
Каталожен код:
2825
Производител:
РИДАКОМ ЕООД

  • Бърза доставка

  • Безопасна поръчка

Сподели

Обща информация за теста:

NADAL® H. pylori Antibody Test e бърз качествен тест за детекция на човешки IgG и IgM срещу Helicobacter pylori в човешка кръв, плазма или серум. Тестът е създаден да подпомага диагностициране на инфекция с H. pylori и е предназначен единствено за професионална употреба.
Реагенти и материали, включени в комплекта:


20 NADAL® H. pylori тест касети вкл. пипети за еднократна употреба

1 шишенце, съдържащо буфер за кръвни проби

1 инструкция за употреба
Време за отчитане: 5-10 мин
Точност:

Чувствителността и специфичността на теста NADAL® H. pylori Antibody са определени спрямо биопсии, хистологични и RUT изследвания на общо 617 проби.


Относителна чувствителност:>93.2% (89.5%-95.9%)*

Относителна специфичност: >97.2% (94.9% - 98.6%)*

Обща точност: >95.5% (93.5% - 97.0%)*


*Доверителен интервал: 95%


Принцип на теста:

NADAL® H. pylori Antibody Test е бърз тест за визуално определяне на наличието на човешки IgG и IgM срещу Helicobacter pylori в човешка кръв, плазма или серум.

Детекцията на анти-H. pylori антитела се осъществява с помощта на H. pylori-антигени имобилизирани в тест региона на мембранния тест. При положителен резултат от теста анти-H. pylori антителата се свързват с антигени, конюгирани с цветни частици и се движат по протежение на тест лентата по капилярен път – получава се комплекс, който взаимодейства с реагенти, присъстващи в мембраната на теста и се генерира оцветяване в тест (Т) региона на тест-касетата. За да се счита резултатът от изследването за достоверен, е необходимо получаването на оцветяване в контролния (C) регион на тест касетата. Това е индикация, че количеството на пробата е достатъчно и тестът е протекъл коректно.


Клинична значимост:

H. pylori е сред основните причинители на стомашна язва – едно от най-разпространените заболявания при хората. Въпреки че ролята на H. pylori за развитието на стомашна язва, не е напълно изяснена, премахването на H. pylori от гастроинтестиналния тракт на пациентите се счита за основна предпоставка за излекуване.


Серологичния отговор при пациенти, инфектирани с H. pylori е доказан и може да служи като надежден метод за разпознаване на инфекция с H. pylori при пациенти, показващи симптоми. Тъй като при някои пациенти инфекцията протича асимптоматично, NADAL® H. pylori Antibody Test може да послужи като алтернатива на ендоскопско изследване или допълнение към него