• NADAL® Enterovirus, бърз тест за детекция на антигени от Ентеровирус във фецес проби, тест касети - 10 бр./оп.

NADAL® Enterovirus, бърз тест за детекция на антигени от Ентеровирус във фецес проби, тест касети - 10 бр./оп.

118.56лв.
Наличност:
В наличност
Модел:
тест
Каталожен код:
2842
Производител:
РИДАКОМ ЕООД

  • Бърза доставка

  • Безопасна поръчка

Сподели

Обща информация за теста:

NADAL® Enterovirus e бърз имунохроматографски тест за качествена детекция на антигени ( пептид VP1) от Enterovirus в човешки фецес проби. NADAL® Enterovirus е създаден да подпомага диагностицирането на инфекция с Enterovirus и е предназначен единствено за професионална употреба.


Реагенти и материали, включени в комплекта:


10 NADAL® Enterovirus тест касети

10 епруветки за проба, съдържащи буфер

1 инструкция за употреба

Време за отчитане: 10 мин


Точност:


NADAL® Enterovirus не показва кръстосана реактивност: Astrovirus, Campylobacter, E. coli, Giardia lamblia, Rotavirus, Salmonella, C. dfficile, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica, H. pylori, Listeria monocytogenes, Norovirus, Shigella, Staphylococcus aureus и Yersinia.


С цел установяване на специфичността и чувствителността на теста NADAL® Enterovirus резултати от него са сравнени с тези, получени при използване на тестовете IDEIA Enterovirus assay (Dako) и IMAGENTM Enterovirus (Oxoid).


Чувствителност: > 99%


Специфичност: 98%


Принцип на теста:


NADAL® Enterovirus е бърз имунен мембранен тест за качествена детекция на VP1 антиген от Enterovirus в човешки фецес проби.

След поставяне на проба в ямката на тест касетата VP1 антигените, ако присъстват в пробата, взаимодействат с анти-Enterovirus антитела, конюгирани към цветни частици. Така формиралият се комплекс се движи по протежение на мембраната на теста чрез капилярни сили и при достигане на тест региона (Т) на тест лентата взаимодейства с моноклонални анти-Enterovirus антигени, имобилизирани там, при което в (Т) региона се получава оцветяване. Това е индикация за позитивен резултат от теста и наличие на антигени от Ебола вирус в изследваната проба.

Появата на зелено оцветяване в контролния регион (C) тест-касетата е гаранция, че е използвано достатъчно количество проба и реакциите, на които е базиран тестът, са протекли коректно.


Клинична значимост:

Към Enterovirus спадат 4 групи: полиовируси, коксаки вируси, Echo-вируси и ентеровируси. Ентеровирусите притежават едностранна РНК, които причиняват множество заболявания при хората. Всички Ентеровируси се пренасят по орално-фекален път, но клиничните прояви на ентеровирусна инфекция не винаги засягат само стомашно-чревния тракт. Полиовирусите засягат централната нервна система и предизвикват парализа (полиомиелит). Коксаки вирусите причиняват не само респираторни заболявания и гастроентерити, свързват се още и с инсулинозависими захарен диабет и сърдечни заболявания като миокардит и перикардит. Echo-вирусите са по-слабо инфекциозни и са асоциирани с простуда и респираторни инфекции. Някои Ентеровируси (Enterovirus тип 68-71) са слабо изследвани, но за тях е известно, че са изолирани от пациенти с бронхиолит, конюктивит, менингит и парализа, наподобяваща полиомиелит.