• NADAL® C. difficile GDH Ag, бърз тест за детекция на GDH от Clostridium difficile във фецес проби - 10 бр./оп.

NADAL® C. difficile GDH Ag, бърз тест за детекция на GDH от Clostridium difficile във фецес проби - 10 бр./оп.

98.80лв.
Наличност:
В наличност
Модел:
тест
Каталожен код:
2828
Производител:
РИДАКОМ ЕООД

  • Бърза доставка

  • Безопасна поръчка

Сподели

Обща информация за теста: 

NADAL® C. difficile GDH Ag Test е бърз хроматографски имунологичен тест за качествено определяне на наличнието на антигени от глутамат дехидрогеназа (GDH) от Clostridium difficile в човешки фекални проби. Тестът служи като помощно средство за диагностициране на инфекция с C. difficile и е предназначен за професионална употреба.
Реагенти и материали, включени в комплекта:


10 NADAL® C. difficile GDH Ag тест касети

10 епруветки за проба, съдържащи буфер

1 инструкция за употребаВреме за отчитане: 10 мин
Точност:

Тестът NADAL® C. difficile GDH Ag не показва кръстосана реактивност с други микроорганизми (E.Coli, Campylobacter spp, Helicobacter pylori, Salmonella spp, Shigella spp, Listeria spp, Staphylococcus aureus, Yersinia spp и др. ), понякога присъствщи в човешки фецес проби.


Резултати за чувствителността и специфичността на теста са получени при сравнение с два имунологични теста C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE ® Techlab andWampole® C. Diff ChekTM-60, Techlab, налични в търговската мрежа. Съответно:


Чувствитлност: >99% и специфичност: >99%

Чувствителност: >95% и специфичност >99%


Принцип на теста: 

NADAL® C. difficile GDH Ag е качествен имунологичен тест за детекция на антигени от глутамат дехидрогеназа (GDH) от C. difficile, присъстващи в човешки фецес проби. При позитивен резултат от теста, присъстващите в прибата GDH атнитени се закачат за антитела, конюгирани с цветни частици. По-нататък, при миграция на пробата по капилярен път, комплекса от антиген и конюгирано антитяло взаимодейства със специфични моноклонални антитела в тест (Т) региона на тест-касетата, при което се получава цветна линия.

Появата на зелено оцветяване в контролния (C) регион на тест-касетата е гаранция, че е използвано достатъчно количество проба и рекациите, на които е базиран теста са протекли нормално.


Клинична значимост:

Clostridium difficile е анаеробна грам-положителна спорообразуваща бактерия – свойство, което осигурява дългосрочното преживяване на C. difficile в организма на инфектиран пациент или в околната среда. Заразяване с C. difficileе възможно по фекално-орален път. C. difficile е основният патоген свързан с появата на диария в следствие от употребата на антибиотици и псевдомембранен колит при хоспитализирани пациенти. 

Здрави пациенти с нормално развита микрофлора на дебелото черво са резистентни към заразяване с C. difficile. Всеки фактор причиняваш промени в състава на чревната микрофлора повишава вероятността от инфекция с C. difficilе след лечение с широкоспектърни антибиотици като пеницилин, цефалоспорин и клиндамицин. 

Симптомите, които се наблюдават при заразяване с C. difficilе са в резултат на освобождаването на два високомлекулни токсина – A и Б. Те причиняват клиничните прояви на инфекцията: диария, псевдомембранен колит, токсичен мегаколон и понякога водят до фатален изход от заболяването.