• NADAL® Borreliosis Ag, бърз тест за детекция на антигени от Borrelia в кърлеж - 5 бр./оп.

NADAL® Borreliosis Ag, бърз тест за детекция на антигени от Borrelia в кърлеж - 5 бр./оп.

120.00лв.
Наличност:
В наличност
Модел:
тест
Каталожен код:
2819
Производител:
РИДАКОМ ЕООД

  • Бърза доставка

  • Безопасна поръчка

Сподели

Обща информация за теста:

NADAL® Borreliosis Ag Test е бърз мембранно базиран тест за директна детекция на Borrelia антигени (B. garinii, B. afzelii и B. burgdorferi sensu strict и B. spielmanii) от кърлеж. Тестът е пригоден за изследване на дребни до средно големи кърлежи (≤8 мм). Позитивен резултат от теста показва, че изследваният кърлеж пренася Borrelia.


Реагенти и материали, включени в комплекта:


5 NADAL® Borreliosis Ag тест касети (вкл. пипети и десикант)

5 епруветки с обем 0.2 mL (за кърлеж), съдържащи буфер

5 дървени пръчици

1 инструмент за премахване на кърлеж

1 инструкция за употреба

Необходимо количество проба: 1 кърлеж, екстрахиран с помощта на включения в комплекта буфер (0.2 mL в епруветки)
Време за отчитане: 10 мин
Точност:


Чувствителност: 92.86%


Специфичност: 95.83%


Позитивна стойност на предсказване: 86.67%


Негативна стойност на предсказване: 97.87%


Обща точност: 95.16%


Принцип на теста:

NADAL® Borreliosis Ag Test ебърз мембранно базиран тест, при който антигените отBorreliaсе детектират с помощта на: поликлонални антитела, които действат като „уловители” на антигените (capture antibodies) и на конюгирани анти- Borrelia антитела, отложени върху тест лента, разположена в NADAL® ® Borreliosis Ag тест-касетата. 

При капилярното движението на пробата по протежение на тест лентата, евентуално наличните в нея Borrelia антигени се свързват последователно с поликлоналните антитела и с конюгираните антитела, при което се образува комплекс антитяло-антиген-антитяло и се генерира червено оцветяване в тест региона (Т) на теста. В този случай тестът показва положителен резултат, означаващ, че тестваният кърлеж пренася причинителя на Лаймска болест. В случаите, когато не се образува комплекс антитяло-антиген-антитяло, в Т региона на тест-касетата не с енаблюдава оцветяване. Тестът показва отрицателен резултат – тестваният кърлеж не е носител на Borrelia.

За да се счита резултатът от теста за валиден е задължително наблюдаването на оцветяване в контролния (C) регион на тест-касетата – това гарантира, че е използвано достатъчно количество от пробата и че тестът е протекъл коректно.Клинична значимост:

Лаймската болест или Лайм борелиоза се причинява от спирохетите Borrelia burgdorferi, като вектор за тяхното разпространение служат кърлежи от рода Ixodes. Кърлежите от видовете Ixodes scapularis и Ixodes pacificus (разпространени в Северна Америка) обикновено пренасят Borrelia burgdorferi sensu lato, а Ixodes ricinus (Западна Европа) са заразени с Borrelia burgdorferi, B. afzelli и B. garinii. 

При 30-80% от случаите първият симптом на Лаймска болест е зачервяване (Erythema chronicum Migrans) на кожата в областта на ухапване от кърлежа, което се появява в периода от 3 до 10 след заразяването. Дори и при липсата на Erythema chronicum Migrans, след 1 до 3 месеца се наблюдават неврологични симптоми като главоболие или миелит. По-късно, дори години след ухапването има вероятност пероидично пациентите да показват признаци на ревматоиден артрит, миокардит или акродерматит.

Бърза поръчка